Personalförmedlingen är den privatägda tjänsten för dig som inte vill, kan eller har resurserna att själv rekrytera i Stockholmsregionen. Vår enkla målsättning är att kostnadseffektivt förmedla ny personal till ditt företag.

En rekrytering består bland annat av mycket tid som är svår att mäta. Annonser ska skrivas som träffsäkert beskriver din verksamhet och tjänsten som sådan. CV ska läsas, sållas och kontakter ska etableras.

Intervjuer ska genomföras och referenser ska ringas. Ja, detta känner du säkert redan till efter att ha genomfört rekrytering i egen regi. Personalförmedlingen erbjuder dig att sköta de första stegen i en rekrytering så att du kan fokusera på annat.

Vi tar endast betalt vid slutfört uppdrag efter det att din nya personal skrivit på anställningsavtalet hos dig. Vi bemannar inte din verksamhet utan hjälper endast till med förmedling av personal.

Detta ger dig möjligheten att diktera villkoren. Vill du hjälpa nyanländ arbetskraft in på arbetsmarknaden och ta del av Arbetsförmedlingens olika ”paket”? Vill du söka efter en halvtidstjänst? Vill du bara ha hjälp med de första intervjuerna? Du bestämmer – Vi letar!

Vår service finns endast i Stockholmsregionen och inom tjänsteområdena lager & logistik, produktion och enklare industri.