Din lokala arbetsförmedlare

Arbetsmarknaden är ett ständigt hett diskussionsämne bland såväl företagare, politiker som arbetstagare. Personalförmedlingen vill hjälpa företagare att nå rätt arbetstagare utan att blanda in stat och myndighet.

Det finns i dag ett glapp mellan den arbetsförmedlingen som sker i Sverige och de traditionella rekryteringsfirmor som finns. Många verksamheter som utför enklare jobb behöver också förstärkning men det finns inte rim och reson i att betala arvoden upp mot sexsiffriga belopp för att en partner ska hitta en lagerarbetare.

Personalförmedlingen hjälper företagare som kanske inte har tiden, orken eller kunskaperna att skriva bra platsannonser, intervjua arbetstagare, sålla bland CV och stämma av eventuella referenser.

Efter ett första urval hos Personalförmedlingen får våra kunder själva träffa det antal kandidater de önskar för att därefter själva direkt stå för anställningsformen.

Vi har en företagares perspektiv på samtliga våra uppdrag vilket genomsyrar allt vi gör. Vi lägger inte tid på processer som inte krävs eller föreslår lösningar som du inte efterfrågat. Däremot är vi lyhörda över precis vad du söker och hjälper dig hitta denna arbetskraft.

Personalförmedlingen arbetar helt utan några bidrag från privata verksamheter, kommun, landsting eller andra myndigheter. Vi tror att bäst resultat kommer från privatägda lösningar inom personal- och arbetsförmedling och att statskassan ska användas till annat.